‭599 760 402‬; 577717900;‭ 593 991 976‬

მარიამ ლომთაძე

პი-არ მენეჯერი

მარიამ ლომთაძე - “MEKO STUDIO”-ს პიარ-მენეჯერი. სწავლობს ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მიმართულებით. უყვარს და აინტერესებს: ისტორია, ლიტერატურა, ეკონომიკა და მენეჯმენტი. ჩართულია ბევრ პროექტში ჰუმანიტარული მიმართულებით. მართავს (admin)  სტუდიის ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელს (Facebook/instagram). აქვს ურთიერთობა საზოგადოებასთან და აწვდის დამატებით ინფორმაციას სტუდიის შესახებ