577030398 ელისო / 568310031 მარიამი / 577717900 მეკო

lomtadzemariam7@gmail.com

ანასტასია ლომთაძე

პიარ-მენეჯერი

ანასტასია ლომთაძე -,,MEKO STUDIO”-ს პიარ-მენეჯერი. სწავლობს ტექნიკური მიმართულებით შემდეგ საგნებზე: კიბერუსაფრთხოებასა და კომპიუტერულ მეცნიერებებს. აინტერესებს კომპიუტერული ინჟინერია, ენები და პროგრამები. მართავს სტუდიის ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელს,ფოტოებს.